Centrum Kultury im. Jana Pawła II na Morenie Blog

Wręczenie nagród dla uczestników V edycji konkursu „Morena w kwiatach”.

Dla uczestników konkursu LWSM „Morena” przygotowała drobne upominki oraz dyplomy okolicznościowe. Z uwagi na warunki epidemiczne Spółdzielnia odstąpiła od organizowania oficjalnego, grupowego wręczania nagród. Członkowie komisji, po telefonicznym uzgodnieniu terminu, przekazali je bezpośrednio nagrodzonym. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu „Morena w kwiatach”.  

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Morena w kwiatach” 2020

Rozstrzygnięta została tegoroczna edycja konkursu „Morena w kwiatach”. W tym roku zgłoszono 11 ogródków. Komisja złożona z pracowników Centrum Kultury dokonała ich oceny i niniejszym ogłasza laureatów: lp Nazwisko i imię 2020 1. Leśków Marian Grand Prix 2. Łukaszewska Maria 1 miejsce 3. Targowski Tomasz 1 miejsce 4. Bzikut Jacek 1 miejsce 5. Gazda Dariusz 2 miejsce 6. Wyremblewska Janina 2 miejsce 7....

Chorągiew Gdańska ZHP wraz z LWSM Morena oraz Klubem Seniora oferują pomoc Seniorom w pandemii

Spółdzielnia Morena działając wespół ze zrzeszającym Naszych Członków Klubem Seniora nawiązała współpracę z Gdańską Chorągwią Związku Harcestwa Polskiego. Harcerze biorą udział w związanej ze stanem epidemii akcji wsparcia Seniorów, polegającej na pomocy w czynnościach życia codziennego wymagających opuszczenia swojego domu, takich jak realizacja recept, zakupy, wynoszenie śmieci czy wyprowadzanie pupila. Zachęcamy do kontaktu Z Gdańską Chorągwią ZHP pod podanym w ogłoszeniu poniżej numerem...

KOMUNIKAT w związku z epidemią KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo, W związku z epidemią KORONAWIRUSA LWSM „Morena” wprowadziła szereg działań ograniczających ryzyko zakażenia się, między innymi ograniczając przyjęcia interesantów. Analiza dotychczasowego przebiegu epidemii oraz przeprowadzone zmiany organizacyjne pozwalają na aktualizację obowiązujących ograniczeń. Aktualne zasady obsługi od dnia 19 października 2020 roku: 1. Siedziba przy ulicy Migowskiej 77A Obsługa Mieszkańców drogą telefoniczną mailową i pisemną zostaje utrzymana jako preferowany i najbezpieczniejszy sposób...