SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

KLUB TENISA STOŁOWEGO
(
Oferta skierowana do członków LWSM Morena)

Zapraszamy wszystkich miłośników tenisa stołowego do wspólnej gry!
Przynależność do klubu jest nieodpłatna.

Kontakt: Pan Benedykt tel. 513 065 487