SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

KLUB TENISA STOŁOWEGO
(
Oferta skierowana do członków LWSM Morena)

Zapraszamy wszystkich miłośników tenisa stołowego do wspólnej gry!
Przynależność do klubu jest nieodpłatna.

Informacje w sekretariacie Centrum Kultury na Morenie:
tel.  (58) 347 96 17.