KLUB MALUCHA / ZAJĘCIA TEATRALNO-RUCHOWE dzieci 2-3 lata

poniedziałek godz. 10.00-10.30 / dzieci 2-4 lat
środa godz. 10.00-10.30 /
dzieci 2-4 lat

60 zł / 48 zł LWSM / 4 wejścia
100 zł / 80 zł LWSM / 8 wejść
 
Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Już najmłodsze dzieci mają naturalną potrzebę wyrażania siebie. Na zajęciach teatralnych nawiązują pierwsze relacje z rówieśnikami, tańczą, wykonują ćwiczenia ruchowe, pantomimiczne i dykcyjne, a wszystko to w formie zabawy.  Mali uczestnicy uczą się również współdziałania w grupie i szacunku dla swoich kolegów. Przede wszystkim jednak  wspaniale się bawią pod kierunkiem doświadczonego instruktora Joanny Bernackie-Szreder.

               

zajęcia prowadzi: Joanna Bernacka-Szreder
aktorka Teatru Niewielkiego

informacje i zapisy: tel. kom. 509 667 518
e-mail: ck@morena.com.pl