HISTORIA

Powstawały ze szlachetnej idei: by kultura i sztuka były na wyciągniecie ręki. Domy Kultury stanowiły kiedyś centralne miejsce spotkań osiedli. To tam można było rozwijać swoje zainteresowania. Z biegiem lat wiele takich miejsc zostało porzuconych i zaniedbanych. Brakowało pomysłów na ich zagospodarowanie.

Spółdzielczy Dom Kultury im. Stanisławy Przybyszewskiej (później: Dom Kultury LWSM „Morena”, a obecnie: Centrum Kultury im. Jana Pawła II) został otwarty 16 marca 1984 roku. Prowadzono tam działalność kulturalną, społeczną i wychowawczą. Jego funkcjonowanie zorganizowano w sekcjach: plastycznej, ceramicznej, artystycznej, gimnastycznej, sportowej, muzycznej, tanecznej, florystycznej, informatycznej i bibliotecznej. 

                                  

Jednak z biegiem lat jego działalność coraz bardziej podupadała. Dom Kultury stał się pustym i zapomnianym miejscem. Sale i pomieszczenia były zaniedbane, a infrastruktura przestarzała. Pojawiły się nawet pomysły likwidacji tego miejsca. Jednak 22 kwietnia 2013 roku na Walnym Zgromadzeniu LWSM „Morena” odrzucono wniosek mieszkańców o jego likwidację. Powoli, ale systematycznie Centrum Kultury zaczęło się zmieniać nie do poznania.

Remont generalny pomieszczeń (m.in. oddano do użytku salę koncertowo-teatralną), poszerzenie oferty zajęć, ogrom wydarzeń społeczno – kulturalych oraz zmiana nazwy placówki – sprawiły, że dzisiaj na Morenie znajduje się jeden z najnowocześniejszych i najlepiej zarządzanych obiektów kulturalnych w Gdańsku..

Nadanie imienia Jana Pawła II Centrum Kultury Morena

Dodatkowo Zarząd Spółdzielni 27 maja 2015 roku podjął uchwałę o nadaniu Centrum Kultury – wybranego w plebiscycie mieszkańców – imienia Jana Pawła II. Z tej okazji 16 czerwca 2015 odsłonięto tablicę pamiątkową.