PATRON Jan Paweł II

Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem ­człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie

Jan Paweł II

Jan Paweł II o tym jak ważna jest kultura w życiu człowieka mówił niejednokrotnie. Podkreślał, że dzięki niej kształtuje się człowiek i całe społeczeństwo. W swoim nauczaniu zaznaczał, by podejmować dialog pomiędzy Kościołem a współczesnymi kulturami. Związek z literaturą i teatrem Karola Wojtyły sięga czasów szkolnych. Już jako uczeń gimnazjum należał do szkolnego kółka teatralnego i grał w przedstawieniach. Na studiach polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie powstał jego pierwszy tomik poezji. Jako papież wielokrotnie podkreślał o tym jak ważna jest kulturalna tożsamość w życiu każdego narodu. Ogłosił nawet „List do artystów”.

               

               

Szczegółowe informacje o twórczości i związku Jana Pawła II z kulturą można znaleźć na stronie: CULTURE.PL/Karol Wojtyła