GRUPA TWÓRCZA „WALOR”

Grupa Twórcza Walor działa w Centrum Kultury od wielu lat pod opieką artystyczną
Pani Ewy Łukiewskiej

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Rysunek, malarstwo, tkaniny czy papier czerpany – to tylko niektóre rodzaje możliwości pracy na zajęciach Grupy Twórczej „Walor”. Spotkania mają charakter warsztatów twórczych. Każdy z uczestników ma możliwość poznania i doskonalenia swoich ulubionych technik z profesjonalną pomocą artysty.

zajęcia prowadzi: Ewa Łukiewska
artysta plastyk, autorka wielu wystaw

informacje i zapisy: tel. kom. 509 667 518
e-mail: ck@morena.com.pl